Engagementsverklaring Integratie gedrags- en ethische code

Inge Doens   ‐  Woensdag 30 aug 2017

Gymtastisch sporten, daar staan we voor!

Gymfed lanceert onder de slogan 'Gymnastisch sporten, daar staan we voor' haar gedrags- en ethische code voor trainers, juryleden, bestuursleden, ouders en gymnasten. Om in aanmerking te komen voor de subsidies van het Jeugdsportfonds 2017 is het de bedoeling dat de club het formulier ‘Engagementsverklaring integratie Gedrags- en Ethische code’ aan Gymfed bezorgt voor 15 september 2017 en de trainers de gedragscode van Gymfed bij de start van het seizoen ondertekenen.

Een van de vier manieren om in aanmerking te komen voor subsidies uit het Jeugdsportfonds is: ‘deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking’. Voor 2017-2018 is dit de integratie van de Gedrags- en ethische code in de clubwerking.
Clubs die met hun trainers in het project instappen kunnen het formulier ‘Engagementsverklaring integratie Gedrags- en Ethische code’ aan Gymfed bezorgen voor 15 september 2017!

Na ontvangst van de engagementsverklaring wordt aan de club een bedrag van 200 euro toegekend.
Het ondertekenen van de engagementsverklaring impliceert dat de trainers de akkoordverklaring (3de pagina van de gedragscode) ondertekenen en aan de club bezorgen bij de start van het seizoen.

De andere drie manieren om aanspraak te maken op subsidie van het Jeugdsportfonds verwijzen we naar het reglement.

Download de volgende documenten:

De integratie van de code wordt ook op de Startvergaderingen in de regio's uitgelegd. Wie er niet in slaagde de Startvergadering in zijn/haar regio bij te wonen, kan nog terecht in de andere regio's. Klik HIER voor het overzicht.

OPGELET: het is de bedoeling dat de code van de trainers integraal overgenomen wordt. Het basisdocument kan eventueel aangevuld worden met info specifiek voor de club en gepersonaliseerd worden met clubnaam en/of logo.