Gezocht: pilootclubs voor 'clubgrade' (Dynamoproject)

Inge Doens   ‐  Zondag 26 nov 2017

Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken.

Het Dynamo Project gaat sportclubs duurzaam versterken in een nieuw experimenteel project “Clubgrade”. Het project loopt 4 jaar, en vanaf de start betrekken we sportclubs. In deze fase zoeken we sportclubs die in het voorjaar 2018 willen helpen bij de ontwikkeling van een meetinstrument en ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek begeleidingstraject voor in de plaats!

  • Binnen de experimentele fase van Clubgrade stellen we vier groepen “pilootclubs” samen. Een eerste groep, de “ontwikkelgroep”, helpt in een eerste fase bij het ontwikkelen van een meetinstrument en het ontwikkelen van ondersteuningsvormen.
  • Het meetinstrument brengt in kaart WAT je sportclub momenteel doet en HOE ze dit doet. Het meetinstrument vormt de basis voor een sportclub om zelf inzicht te krijgen waaraan je als club wil werken. Misschien ligt jouw focus meer op:

...de neuzen in dezelfde richting krijgen?
...trainers, leden, ouders, … zich meer thuis laten voelen op de club?
...het stroomlijnen van de clubwerking om tot een sterke organisatie te komen?
...je sportclub wendbaar houden om in te spelen op nieuwe uitdagingen?

  • Afhankelijk van jullie focus wordt een uniek traject uitgestippeld met verschillende ondersteuningsvormen. In het voorjaar van 2018 helpt de ontwikkelgroep bij de ontwikkeling van de ondersteuningsvormen en levert de ontwikkelgroep feedback. Vanaf het najaar 2018 krijgt deze groep de mogelijkheid om ondersteuningsvormen effectief toe te passen binnen de clubwerking.


Wij zoeken…

… mondige sportclubs
… met (de wens voor) een langetermijnvisie/doel
… en veel goesting om voor extra beweging binnen de club te zorgen.


Geselecteerde sportclubs voor de ontwikkelgroep…

  • hebben in februari–maart–april 2018 ruimte om betrokken te zijn. Reken ongeveer op 3 à 4 momenten & een 6-tal verschillende personen verspreid over die momenten (zowel binnen als buiten het sportclubbestuur). We proberen zoveel mogelijk naar de club zelf te komen en verplaatsingen tot een minimum te beperken voor sportclubs.
  • krijgen vanaf het najaar 2018 de mogelijkheid effectief aan de slag te gaan met inspirerende werkvormen en doorlopen met hun sportclub een uniek traject op maat onder professionele begeleiding van verschillende experten.


Kandidaat?

Je kan je hier kandidaat stellen t.e.m. 31 december 2017. Zit je met vragen? Neem zeker even contact op via yves@dynamoproject.be(link stuurt een e-mail).

Ter info: In het voorjaar van 2018 volgt een oproep voor een tweede groep sportclubs, "pilootgroep I". Deze groep gaat vanaf het najaar 2018 aan de slag met de ontwikkelde ondersteuningsvormen.

Bron: Nieuwsbrief Vlaamse Sportfederatie 24 november 2017