Subsidies Jeugdsportfonds verdeeld

Inge Doens   ‐  Dinsdag 3 okt 2017

Clubs ontvangen gemiddeld 680 euro aan incentives!

In samenwerking met Sport Vlaanderen kunnen Gymfed-clubs via het 'Jeugdsportfonds' jaarlijks subsidies aanvragen om de clubwerking te ondersteunen. Met veel plezier kunnen we melden dat er voor het seizoen 2016-2017 niet minder dan 215 clubs in aanmerking komen voor deze incentives! Het totale subsidiebedrag dat verdeeld wordt is 146 210 euro.

Het kwaliteitsproject ’Q4Gym 2020’ is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport Vlaanderen (Vlaamse overheid). Gymfed wil aan de hand van een individuele clubcoaching en met de hulp van een online kwaliteitsinstrument de werking van de jeugdclubs ondersteunen en naar een hoger niveau brengen.

We ontvingen dit jaar een record aantal aanvragen wat de clubs een gemiddeld subsidiebedrag van 680 euro oplevert. Het bedrag kan besteed worden aan o.a. opleiding van lesgevers, aankoop gymmateriaal,...

We hopen de clubs hiermee een duwtje in de rug te geven voor het mooie werk dat dagdagelijks geleverd wordt om onze gymnasten in een Gymtastische club, met opgeleide lesgevers en een leuke sfeer te kunnen verwelkomen.

De clubs die in aanmerking komen voor subsidies werden op 28 september op de hoogte gebracht.
Facturen en stavingsstukken worden ten laatste op 11 december 2017 op het secretariaat verwacht!