Met de steun van


Verenigingswerk uitgesteld door belangenconflict

Inge Doens   ‐  Woensdag 24 jan 2018

Zoals u wellicht reeds in de media hebt vernomen, werd de laatste rechte lijn naar het "onbelast bijklussen", waar het verenigingswerk deel van uitmaakt, op 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige Commissie van het Brusselse Parlement.

Dit belangenconflict werd ingeroepen omdat het parlement van de Franse Gemeenschap in Brussel ("COCOF") oordeelt dat de federale regering zich op haar bevoegdheidsdomein bevindt met het wetsontwerp rond onbelast bijklussen.

Het concrete gevolg hiervan is dat de bespreking van het wetsontwerp in het federale parlement is opgeschort en dat de wet bijgevolg niet gestemd kan worden.

"Worst case" ligt het wetsontwerp voor 120 dagen in de koelkast:

  • Een overlegcomité tussen de federale overheid en de deelstaten heeft nu 60 dagen de tijd om tot een oplossing te komen voor dit ingeroepen belangenconflict;
  • Lukt dit niet, dan zal de Senaat binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies over het dossier moeten formuleren;
  • Waarna het overlegcomité opnieuw over 30 dagen beschikt om een oplossing te formuleren.

Hierna kan het wetsontwerp, mét of zonder rekening te houden met dit advies, gestemd worden in het federaal parlement.

Concreet betekent dit dat inwerkingtreding van het verenigingswerk ten vroegste mag verwacht worden tegen de zomer van 2018.

(bron: Vlaamse Sportfederatie)