UPDATE! Vraag voor 15 september jouw werkingssubsidies aan!

Inge Doens   ‐  Woensdag 26 jul 2017

Belangrijk bericht voor de Q4Gym-coördinatoren, secretarissen & voorzitters van de Gymfed-clubs!

Gymfed-clubs kunnen subsidie aanvragen van het Jeugdsportfonds van Gymfed dat met de steun van de Vlaamse Overheid werd opgericht. Dit jaar wordt een bedrag van +/- € 100 000 verdeeld. Het is dus zeker de moeite om de mogelijkheden voor jouw club te bekijken!

Clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds.

 1. Via een Q4Gym-audit:
  Van toepassing voor de clubs (38 in totaal) waarbij in het seizoen 2016-2017 een Q4Gym-audit werd afgenomen.
  Actie club:
  geen! Het totaalbedrag aan te besteden incentives (lijst) wordt automatisch toegekend. Het bedrag is rond 15 oktober bekend. Incentives te besteden voor 31 december 2017! (communicatie aan de kwaliteitscoördinator verstuurd op 5 juli).

 2. Voor clubs met nog geldig Q4Gym-label indien aan volgende DRIE voorwaarden wordt voldaan:
  1. Deelname aan de Startvergadering 2017
  2. Deelname aan min. 1 opleidingsmoment in het seizoen 2016-2017
  3. Upload van het jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend met de opmerkingen/tips van de clubcoach op de laatste audit).
 3. Actie club: Upload actieplan in het Q4Gym-instrument voor 15 september! (Clubmanagement -> Clubbeleid en Strategische planning -> vraag 5. De club heeft een actuele planning)

 4. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking. Project voor 2017: 'Integratie Gedrags- en ethische code in de clubwerking'.
  Het subsidiebedrag per club is hier vastgelegd op 200 euro.
  Voor alle clubs van toepassing!
  UPDATE!! Actie club: bezorg Gymfed het ondertekend formulier 'Engagementsverklaring integratie Gedrags- en Ethische code Gymfed'. Het ondertekenen van de engagementsverklaring impliceert dat de trainers de akkoordverklaring (3de pagina van de gedragscode trainers) ondertekenen en aan de club bezorgen bij de start van het seizoen.

 5. Aanbod G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap).
  Het subsidiebedrag voor clubs die G-Gym aanbieden is per club vastgelegd op 150 euro.
  Voor alle clubs van toepassing!
  Actie club: De club duidt in het Ledenbeheer aan dat er G-Gym wordt aangeboden en dient het 'Aanvraagformulier financiële ondersteuning voor G-werking in voor 15 september 2017.


 6. Voor 3. en 4. ligt het subsidiebedrag vast (200 en 150 euro). De subsidiebedragen voor 1. en 2. worden toegekend a.d.h.v. een verdeelsleutel. Het reglement Jeugdsport 2017 voor de Gymfed-clubs kan je via de link in de linkerkolom downloaden. De deadline voor alle acties = 15 september 2017!