Nieuwe regiocoördinatoren voor 'Kempen' en 'Waas en Dender 4U'

Inge Doens   ‐  Vrijdag 18 feb 2022

Met veel plezier kunnen wij jullie aankondigen dat Nathalie Jorssen (GymMAX) en Kathleen Devolder (Blijf Jong vzw) de nieuwe coördinatoren zijn voor 'Waas en Dender 4U' en 'Kempen'.

Regio Kempen
Kathleen Devolder
is voorzitster en Q4Gym-coördinator van de club Blijf Jong (Kempen). Als regiocoördinator zal ze de werking van de clubs in de Kempen coördineren en Gymfed vertegenwoordigen op lokaal niveau.
Kathleen is te bereiken via dit e-mailadres

Regio Waas en Dender 4U
Nathalie Jorssen (GymMAX) is actief betrokken bij het (sporttechnisch) beleid van haar club en is er verantwoordelijk voor de Gymtopia-werking. Zij wordt de sleutelfiguur in de ondersteuning van onze interne clubwerking binnen haar regio.
Nathalie is te bereiken via dit e-mailadres


Aarzel niet hen te contacteren!

We heten Kathleen en Nathalie van harte welkom in ons team en wensen hen alle succes toe!