Met de steun van


JanssenFritsen.png
logosportvlaanderen_partnerkopie.png

Subsidies Jeugdsportfonds verdeeld!

Inge Doens   ‐  Vrijdag 19 nov 2021 om 12:56

Clubs ontvangen gemiddeld 710 euro aan incentives!

In samenwerking met Sport Vlaanderen kunnen Gymfed-clubs via het 'Jeugdsportfonds' jaarlijks subsidies aanvragen om de clubwerking te ondersteunen. Met veel plezier kunnen we melden dat er voor het seizoen 2020-2021 niet minder dan 221 clubs in aanmerking komen voor deze incentives! Het totale subsidiebedrag dat verdeeld wordt is 157 120 euro.

Het kwaliteitsproject ’Q4Gym’ is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport Vlaanderen (Vlaamse overheid). Gymfed wil aan de hand van een individuele clubcoaching en met de hulp van een online kwaliteitsinstrument de werking van de jeugdclubs ondersteunen en naar een hoger niveau brengen.

We ontvingen dit jaar opnieuw veel aanvragen wat de clubs een gemiddeld subsidiebedrag van 710 euro oplevert. Het bedrag kan besteed worden aan o.a. opleiding van lesgevers, aankoop gymmateriaal,...

Het jeugdsportfonds wordt gespijsd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en Gymfed. Materiaalpartner Janssen-Fritsen sponsort via een extraatje op de de waardebonnen met 20%.

We hopen de clubs hiermee een duwtje in de rug te geven voor het mooie werk dat dagdagelijks geleverd wordt om onze gymnasten in een fantastische club, met opgeleide lesgevers en een leuke sfeer te kunnen verwelkomen!

Enkele cijfers:

  • 42 clubs met audit in 2020-2021
  • 163 Q4Gym-clubs met werkingssubsidies
  • 13 clubs met actie 'API'
  • 56 G-Gymclubs
  • = 221 ontvangen een subsidie
  • Subsidiebedrag = 157 120 euro

Voor clubs die kozen voor de storting van de incentives wordt het toegekende bedrag ten laatste volgende week op de rekening gestort. De waardebonnen van Janssen-Fritsen worden begin december aan de clubs bezorgd.