Vraag voor 15 september jouw werkingssubsidies aan!

Inge Doens   ‐  Zondag 1 apr 2018

Belangrijk bericht voor de Q4Gym-coördinatoren, secretarissen & voorzitters van de Gymfed-clubs!

Gymfed-clubs kunnen subsidie aanvragen van het Jeugdsportfonds van Gymfed dat met de steun van de Vlaamse Overheid werd opgericht. Dit jaar wordt een bedrag van +/- € 100 000 verdeeld. Het is dus zeker de moeite om de mogelijkheden voor jouw club te bekijken!

AANPASSING REGLEMENT (10/8/2018): toevoeging bij de lijst te besteden incentives: clubs kunnen de incentives ook gebruiken voor de vergoeding van gediplomeerde trainers volgens de wet op het verenigingswerk (onbelast bijklussen)!

Clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds.

 1. Via een Q4Gym-audit:
  Van toepassing voor de clubs (68 in totaal) waar in het seizoen 2017-2018 een Q4Gym-audit werd afgenomen.
  Actie club:
  geen! Het totaalbedrag aan te besteden incentives (lijst) wordt automatisch toegekend. Het bedrag is rond 15 oktober bekend. Incentives te besteden voor 31 december 2018! (communicatie aan de club per post bezorgd begin juli).

 2. Voor clubs met nog geldig Q4Gym-label indien aan volgende DRIE voorwaarden wordt voldaan:
  1. Deelname aan de Startvergadering
  2. Upload van een jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend met de opmerkingen/tips/verslag van de clubcoach van de audit en/of het evaluatieverslag van het actieplan 2017-2018).
  3. Indienen ‘Engagementsverklaring 2018-2019 Gedrags- en ethische code’ (Gymtastisch sporten).
 3. Acties club: Upload actieplan in het Q4Gym-instrument voor 15 september! (Clubmanagement -> Algemeen beleid -> Clubbeleid en Strategische planning -> vraag 5. De club heeft een actuele planning op korte termijn (1 à 2 jaar). Ondertekende mailen naar info@gymfed.be

 4. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  Project voor 2018: ‘Integratie Gedrags- en ethische code in de clubwerking’
  (OPGELET! Enkel voor clubs die in het seizoen 2017-2018 de engagementsverklaring NIET ondertekenden en voor clubs die NIET in aanmerking komen voor de werkingssubsidies).
  Actie club: Bezorg de 'Engagementsverklaring integratie Gedrags- en Ethische code Gymfed' via info@gymfed.be ten laatste op 15 september 2018).
  Opgelet: Het ondertekenen van de engagementsverklaring impliceert dat de trainers de akkoordverklaring (3de pagina van de gedragscode trainers) ondertekenen en aan de club bezorgen bij de start van het seizoen. De akkoordverklaringen van de trainers blijven ter beschikking op het clubsecretariaat. Gymfed ontvangt enkel de engagementsverklaring.

 5. Aanbod G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap).
  Het subsidiebedrag voor clubs die G-Gym aanbieden is per club vastgelegd op 150 euro.
  Voor alle clubs van toepassing!
  Actie club: De club duidt in het Ledenbeheer (bij 'productgroepen' aan dat er G-Gym wordt aangeboden en dient het Aanvraagformulier financiële ondersteuning voor G-werking in voor 15 september 2018.

 6. Voor 3. en 4. ligt het subsidiebedrag vast (200 en 150 euro). De subsidiebedragen voor 1. en 2. worden toegekend a.d.h.v. een verdeelsleutel. Het reglement Jeugdsport 2018 voor de Gymfed-clubs kan je via de link in de linkerkolom downloaden.
De deadline voor alle acties = 15 september 2018!