Vraag voor 15 september jouw werkingssubsidies aan!

Inge Doens   ‐  Dinsdag 13 aug 2019

Belangrijk bericht voor de Q4Gym-coördinatoren, secretarissen & voorzitters van de Gymfed-clubs!

Gymfed-clubs kunnen subsidie aanvragen van het Jeugdsportfonds dat met de steun van de Vlaamse Overheid werd opgericht. Dit jaar wordt een bedrag van +/- € 100 000 verdeeld. Het is dus zeker de moeite om de mogelijkheden voor jouw club te bekijken!

Clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds:

Deadline voor alle acties/aanvragen = 15 september 2019!
Incentives te besteden voor 31 december 2019!
 1. Via een Q4Gym-audit:
  Van toepassing voor de clubs (68 in totaal) waar in het seizoen 2018-2019 een Q4Gym-audit werd afgenomen.
  Acties club:
  GEEN! Het totaalbedrag aan te besteden incentives (lijst) wordt automatisch toegekend. Het bedrag van de incentives wordt rond 15 oktober aan de club gemeld.

 2. Clubs met een nog geldig Q4Gym-label kunnen werkingssubsidies aanvragen als aan volgende DRIE voorwaarden wordt voldaan:
  1. Deelname aan de Startvergadering 2019
  2. Upload van een jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend met de opmerkingen/tips/verslag van de clubcoach van de audit en/of het evaluatieverslagen van de actieplannen vorige seizoenen!).
  3. Indienen ‘Engagementsverklaring 2019-2020 Gedrags- en ethische code’ (Gymtastisch sporten) via info@gymfed.be
 3. Acties club:
  • Aanwezig zijn op een van de Startvergaderingen die plaats vinden tussen 23/8-8/9/2019
  • Upload actieplan in het Q4Gym-instrument voor 15 september! (Clubmanagement -> Algemeen beleid -> Clubbeleid en Strategische planning -> vraag 5. De club heeft een actuele planning op korte termijn (1 à 2 jaar).
  • Ondertekende engagementsverklaring mailen naar info@gymfed.be
   Opgelet: Het ondertekenen van de engagementsverklaring impliceert dat de trainers de akkoordverklaring (pagina 5 van de gedragscode trainers(*)) ondertekenen en aan de club bezorgen bij de start van het seizoen. De akkoordverklaringen van de trainers blijven ter beschikking op het clubsecretariaat. Gymfed ontvangt enkel de engagementsverklaring van de club.

 4. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  Project voor 2019: Aanduiden API (Aanspreekpunt Integriteit)
  Actie club: De API wordt in het Ledenbeheer ingevuld op de profielpagina van de club én op de clubwebsite bekend gemaakt aan de leden met duidelijke vermelding van 'Aanspreekpunt integriteit (API)' + naam, e-mail en/of telefoonnummer en/of webformulier waarop de API bereikbaar is.
 5. Aanbod G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap).
  Er wordt een subsidie toegekend voor clubs die G-Gym aanbieden in een aparte groep!
  Actie club: De club duidt in het Ledenbeheer (bij 'productgroepen' aan dat er G-Gym wordt aangeboden en dient het Aanvraagformulier financiële ondersteuning voor G-werking in.

 6. Voor 3. en 4. ligt het subsidiebedrag vast (200 en 150 euro). De subsidiebedragen voor 1. en 2. worden toegekend a.d.h.v. een verdeelsleutel. Het reglement Jeugdsport 2019 voor de Gymfed-clubs kan je via de link in de linkerkolom downloaden.


  (*) Gedragscodes in Word-versie ter beschikking op 'Mijn Gymfed' -> Documenten