Structuur QGGym

Het Q4Gym-instrument is een praktisch hanteerbaar instrument met kwaliteitseisen die aansluiten bij de werking van de club. Het is opgebouwd uit drie onderdelen: Clubmanagement, Sportieve basiswerking en Competitie.

Per onderdeel zijn er 1 of meer focusvragen (groene vragen). De club dient aan minimum 1 van de focusvragen per onderdeel te voldoen om het label te kunnen halen.

  • Het aantal punten toegekend aan een criterium kan in het instrument door de club permanent geraadpleegd worden. Het maximum te behalen punten wordt eveneens vermeld.
  • De ‘uitzonderlijke en innoverende projecten’ worden eind juni gescoord door een team dat bestaat uit:
    • Team Q4Gym (staf en clubcoachen)
    • Teamleaders Gymfed
    • Vertegenwoordiger van de Vlaamse Sportfederatie (VSF)