Beleidsvisie

Q4Gym is een online kwaliteitsinstrument ontwikkeld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen.

Gymfed wil in 2024 een stimulerende factor zijn voor de kwaliteitsverhoging van de clubwerking.
Gymfed wil tegen 2024 haar clubs intensiever ondersteunen (onder meer door Q4Gym) om hun sportief beleid en interne werking te verbeteren of te optimaliseren.

  • D.m.v. van het kwaliteitsinstrument 'Q4Gym' tools aanreiken waarmee de club in staat is de werking zelfstandig te evalueren, bij te sturen en te optimaliseren.
  • Een aanzienlijk deel van de clubs maakt gebruik van de tools/acties/projecten en opleidingen die door Gymfed worden aangeboden ter verbetering van de clubwerking (monitoring via Q4Gym-instrument).
  • Gymfed zet in op het beschermen van sporters van alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Q4Gym-instrument werd aangepast voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024!
De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Extra luik 'Ethisch' met 8 criteria in het kader van het welzijn van de sporters
  • Gymclubs die ook een rope skipping-afdeling hebben, verdienen extra punten bij 'sportieve basiswerking'
  • Gymclubs met een G-Gymwerking verdienen extra punten bij 'sportieve basiswerking'
  • De drop-outcijfers worden slechts 1x geteld
  • Trainers -17 jaar (zonder diploma initiator) worden niet opgenomen in het opleidingspercentage
  • Alle criteria werden overlopen, indien nodig aangepast
  • Bug fixes en kleinere aanpassingen

Het Q4Gym-instrument is omgevormd tot een interactieve en permanente beschikbare online tool die de clubs helpt bij het optimaliseren van de clubwerking. Ervaren en opgeleide clubcoaches begeleiden de club in het behalen van het Q4Gym-label en ondersteunen hen in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking. De ultieme beloning is het behalen van het 'Q4Gym-label'.