Reglement Jeugdsport 2021

Gymfed-clubs kunnen aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds

Alle aanvragen voor subsidies van het Jeugdsportfonds zijn mogelijk vanaf
19 augustus tot 15 september 2021 via:
https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies

Er zijn 4 mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor jouw club!

 1. De club heeft eenmaal per olympiade een Q4Gym-audit
  Van toepassing voor: clubs die in 2021 een audit hebben afgelegd.
  .
 2. De club ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie:
  Van toepassing voor:
  jeugdclubs Gym en Rope Skipping die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel hebben en in het seizoen 2020-2021 geen audit hadden én jeugdclubs die uitsluitend Dans of Freerunning aanbieden
  Acties voor 2021:
  Deelname aan de Startvergadering op 18 augustus 2021
  Indienen engagementsverklaring 2021-2022 ‘Gedrags- en ethische code’
  - Upload van het jaarlijks actieplan voor het komende seizoen
  .
 3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  Van toepassing voor:
  Clubs die geen Q4Gym-audit afgelegd hebben en geen aanvraag voor werkingssubsidies (zie: 2) hebben ingediend.
  Actie voor 2021: Aanduiden API (Aanspreekpunt Integriteit)
  De API wordt aan de leden kenbaar gemaakt via website, welkomstbrochure, nieuwsbrief, … én heeft een opleiding gevolgd in het kader van Ethisch Verantwoord Sporten.
  .
 4. De club biedt G-Gym (gymnastiek voor personen met een fysieke en/of verstandelijke beperking) aan.
  Van toepassing voor: Clubs die een afzonderlijke G-Gym groep binnen de clubwerking aanbieden.
  Actie: De club duidt in het Ledenbeheer aan dat er G-Gym wordt aangeboden. Na de aanvraag wordt de verantwoordelijke G-Gym van de club gecontacteerd voor het vervolledigen van de info over de groep.


Het volledige reglement kan je HIER downloaden.