Reglement Jeugdsport 2018

Gymfed-clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidie van het Jeugdsportfonds

 1. De club ondergaat eenmaal per olympiade een Q4Gym-audit:
  1. De audit wordt afgenomen door een professionele clubcoach aangesteld door Gymfed.
  2. De club engageert zich om het clubbezoek voor te bereiden, de gevraagde info en/of stavingsdocumenten in het instrument in te vullen en/of up te loaden.
  3. Clubs halen het Q4Gym-label als voldaan wordt aan de criteria (zie Q4Gym > Label halen).
  4. De audit wordt afgenomen in de periode: 1 november tot 10 juni en bij voorkeur in de sporthal waar de activiteiten doorgaan.
  5. De audit wordt afgesloten op 30 juni van het seizoen waarin de audit plaats vindt.
  6. Indien de audit met positief resultaat wordt afgesloten is het label vier jaar geldig.
 2. De club ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie:
  Enkel voor jeugdclubs die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel hebben en in het seizoen 2017-2018 geen audit hadden (tussenliggende jaren). De werkingssubsidie wordt toegekend a.d.h.v. volgende acties:
  1. Deelname aan de jaarlijkse Startvergadering
  2. Indienen engagementsverklaring 2018‐2019 Gedrags- en ethische code’ (Gymtastisch sporten).
  3. Upload van een jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend met de opmerkingen/tips van de clubcoach op de audit) - Uiterste uploaddatum in het Q4Gym-instrument: 15 september 2018
 3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald). Project voor 2018: ‘Integratie Gedrags- en ethische code in de clubwerking’.
 4. De club biedt G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap) aan. De club duidt in het Ledenbeheer aan dat ze G-Gym aanbiedt en dient het ‘Aanvraagformulier financiële ondersteuning voor G-werking’ in ten laatste op 15 september 2018.


Het volledige reglement kan je downloaden via
'Mijn Gymfed' (ingelogde gebruikers!)