Reglement Jeugdsport 2019

Gymfed-clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidie van het Jeugdsportfonds

 1. De club heeft eenmaal per olympiade een Q4Gym-audit:
  1. De audit wordt afgenomen door een professionele clubcoach aangesteld door Gymfed.
  2. De club engageert zich om het clubbezoek voor te bereiden, de gevraagde info en/of stavingsdocumenten in het instrument in te vullen en/of up te loaden.
  3. Clubs halen het Q4Gym-label als voldaan wordt aan de criteria (zie Q4Gym > Label halen).
  4. De audit wordt afgenomen in de periode: 1 november tot 15 juni en bij voorkeur in de sporthal waar de activiteiten doorgaan.
  5. De audit wordt definitief afgesloten op 30 juni van het seizoen waarin de audit plaats vindt.
  6. Indien de audit met positief resultaat wordt afgesloten is het label vier jaar geldig.
 2. De club ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie:
  Enkel voor jeugdclubs die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel hebben en in het lopende seizoen geen audit hadden (tussenliggende jaren). De werkingssubsidie wordt toegekend a.d.h.v. volgende acties:
  1. Deelname aan de jaarlijkse Startvergadering 2019
  2. Indienen engagementsverklaring 2019-2020 ' Gedrags- en ethische code’ (Gymtastisch sporten).
  3. Upload van een jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend met de opmerkingen/tips van de clubcoach op de audit). Uiterste uploaddatum: 15 september 2019
   (uploaden bij ‘Clubmanagement -> Algemeen beleid -> focusvraag: ‘De club heeft een actuele planning op korte termijn (1 à 2 jaar)
 3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  Project voor 2019: Aanduiden API (Aanspreekpunt Integriteit)
  Actie club: De API wordt in het Ledenbeheer ingevuld op de profielpagina van de club én op de clubwebsite bekend gemaakt aan de leden met duidelijke vermelding van 'Aanspreekpunt integriteit (API)' + naam, e-mail en/of telefoonnummer en/of webformulier waarop de API bereikbaar is.
 4. De club biedt G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap) aan. De club duidt in het Ledenbeheer aan dat ze G-Gym aanbiedt en dient het ‘Aanvraagformulier financiële ondersteuning voor G-werking’ in ten laatste op 15 september 2019.


Het volledige reglement kan je HIER downloaden