Scoring Q4Gym

De puntenverdeling in het Q4Gym-instrument is alsvolgt opgesteld: