Met de steun van


Meer dan 200 trainersdiploma's in 2017

Els Coppieters   ‐  Donderdag 18 jan 2018

Samen meer trainers beter opleiden

Afgelopen jaar behaalden maar liefst 217 trainers een eerste of hoger trainersdiploma. Opnieuw een grote kwaliteitsimpuls voor de clubs om nog betere en toffere lessen aan te bieden aan de sporters.

Van harte proficiat allemaal!

Het overgrote deel (193 trainers) behaalden hun eerste diploma, namelijk dat van initiator, dé basisopleiding voor alle trainers. Je kan deze opleiding volgen voor Gymnastiek, Rope Skipping, Kleutergym, Ritmische Gymnastiek of Gym voor senioren.

Maar er waren ook 24 trainers die een stapje hoger gingen en een diploma Instructeur B (18), Trainer B (5) of Trainer A (1) haalden. Heel wat cursussen op dit niveau zijn gestart in 2017, maar lopen langer door en hopelijk mogen we volgend jaar deze cursisten ook belonen met een diploma.

Daarnaast maakten ook nog 209 geëngageerde mensen kennis met de rol van hulptrainer, door het volgen van een cursus Aspirant-Initiator. Misschien zetten zij in 2018 de stap naar een trainersdiploma?


Wil jij ook een eerste of hoger trainersdiploma halen? In 2018 krijg je daar zeker de kans toe, want wij organiseren:

- 16 initiatorcurussen verspreid over Vlaanderen

- Instructeur B: Algemeen gedeelte, disicpline-overschrijdend gedeelte, Acro, Toestelturnen meisjes en Toestelturnen jongens

- Trainer B: disicpline-overschrijdend gedeelte en Toestelturnen jongens

- Trainer A: Acro en Toestelturnen meisjes

Voor meer informatie over de inhoud en de planning, verwijzen we naar de link in de linkerkolom.

Grijp je kans en zet je goede voornemen om in een actie!