Uitzonderlijke en innoverende projecten

Clubs hebben de mogelijkheid om bij elk onderdeel (Clubmanagement, Sportieve basiswerking, competitie) een uitzonderlijk of innoverend project in te dienen. Per goedgekeurd project kunnen 200 punten verdiend worden. De ingediende projecten worden op de audit aan de clubcoach toegelicht, de uiteindelijke scoring van de projecten gebeurt door een door Gymfed samengestelde commissie eind juni.Gymfed wil met het scoren van innovatieve projecten:

  • Clubs aanmoedigen om nieuwe, creatieve en verbindende initiatieven in de werking te brengen die verandering of verbetering in een bepaald domein beoogt.
  • Een aantal projecten als voorbeeld uitrollen naar andere gymclubs (indien akkoord van de club).
Een project of initiatief is innovatief en/of uitzonderlijk als het vernieuwend of grensverleggend is voor de clubwerking. Dit kan zowel op administratief, organisatorisch of sporttechnisch gebied zijn. Het betreft het succesvol inbrengen van nieuwe vormen/projecten/initiatieven die een toegevoegde waarde geven aan de clubwerking en waarmee de club zich onderscheidt van andere clubs.

De commissie is samengesteld uit:

  • Medewerkers clubondersteuning
  • De clubcoachen