Tijdens de audit

De audit vindt bij voorkeur plaats op de belangrijkste trainingsplaats van de club in een vergaderzaal met internetverbinding.

Tijdens de audit zijn minimaal volgende personen aanwezig:

  • Q4Gym-coördinator
  • 1 bestuurslid (voor het onderdeel Clubmanagement). Deze functie mag ook opgenomen worden door de Q4Gym-coördinator
  • 1 sporttechnisch coördinator van de Sportieve basiswerking (recreatie)
  • 1 coördinator/trainer van de competitie (facultatief)
  • Clubcoach Gymfed

De criteria die bijdragen tot een kwaliteitsvolle clubwerking worden overlopen en besproken.
De clubcoach bepaalt aan de hand van de al dan niet aanwezige of geüploade documenten of een criterium wel of niet punten oplevert voor de club. Documenten die nog niet op voorhand in het Q4Gym-instrument geüpload werden, kunnen worden meegebracht naar de audit.

Nieuw!
Een aantal criteria worden automatisch in het instrument ingevuld door de connectie met de ledenapplicatie 'Ledenbeheer' van Gymfed. Zorg voor een correcte invulling van alle gevraagde info voor een maximale output in het Q4Gym-instrument!