Na de audit

De club kan gedurende de week die volgt op de audit (in overleg met de clubcoach) nog ontbrekende documenten aan de clubcoach bezorgen en zo alsnog de score verhogen.

De club ontvangt een verslag (ten laatste 3 weken na de audit) van de clubcoach. Het verslag is een weergave van hoe de club zich onderscheidt van andere clubs en welke de uitdagingen zijn voor de volgende jaren.
Alle audits worden op 30 juni afgesloten. Op deze datum is alle info (aantal leden, wedstrijddeelnames,...) bekend en kan de club de meest correctie score toegekend worden. De club wordt begin juli op de hoogte gebracht van het resultaat.

Elke club die het label haalt, wordt beloond met incentives, hierbij wordt rekening gehouden met de behaalde score én de grootte (+ of - 400 leden) van de club. Het totale bedrag waar de club recht op heeft, is pas in september gekend en moet besteed worden voor 31 december!
De lijst met te besteden incentives maakt deel uit van het 'Clubreglement Jeugdsport'.
De clubs beslissen zelf hoe ze het bedrag waar ze recht op hebben spenderen. Iedere keer als een club zich inschrijft voor een opleiding of materiaal aankoopt of een bestelling plaatst op de gymshop, betaalt de club daarvoor en bewaren zij een kopie van de factuur. Die kopies stuurt de club (gebundeld) naar Gymfed, de federatie zorgt ervoor dat het volledige bedrag waar de club recht op heeft, wordt terugbetaald.

Wat na de audit met clubs die het Q4Gym-label behaalden?
  • Behouden dit label voor 4 jaar
  • Ontvangen een gepersonaliseerd Q4Gym-wimpel (wordt jaarlijks uitgereikt op de Startvergadering van de regio van de club)
  • Kunnen (in de tussenliggende jaren) aanspraak maken op werkingssubsidies
  • De gemeente wordt op de hoogte gebracht