Criteria Q4Gym

Q4Gym-instrument is een online evaluatie en coaching tool voor de Vlaamse gym- en rope skipping-clubs. Met het instrument kan op een snelle en objectieve manier het kwaliteitsniveau en de opportuniteiten van de club worden bepaald.

Het Q4Gym-instrument is een managementstool dat door de clubs gebruikt wordt bij de verdere ontwikkeling van het sportaanbod en beleid van de club. Aan de hand van 155 criteria wordt de werking van de club op de verschillende domeinen onder de loep genomen. De diverse uploads met tips en good practices helpen de club meteen verder in het proces.

Tijdens een Q4Gym-audit komen zowel de aspecten van de algemene clubwerking (Clubmanagement) als de werking in de gymzaal (Sportieve basiswerking) aan bod. Clubs die deelnemen aan wedstrijden worden ook op dit onderdeel (Competitie) beoordeeld.

Volgende items komen in de clubaudit aan bod:


 1. Algemeen beleid
 2. Medewerkersbeleid
 3. Ledenbinding
 4. Communicatiebeleid
 5. Samenwerking
 6. Financieel beleid (adviserend)
 7. Uitzonderlijk en/of innovatief project
 1. Sporttechnisch programma
 2. Extra aanbond
 3. Uitzonderlijk en/of innovatief project
 1. Organisatie competitie
 2. Uitzonderlijk en/of innovatief project