Voor de audit

Wie kan een audit aanvragen?

Jeugdclubs die geen geldig Q4Gym-label bezitten of bij wie de vervaldatum nadert (clubs worden minstens 6 maanden voor hun vervaldatum verwittigd door de federatie), kunnen een Q4Gym-audit aanvragen.

Competitieclubs (= clubs die minstens één gymnast hebben op A-, B-, C- of I-niveau - wedstrijden dans en demo worden niet beschouwd als competitie, wel als recreatieve wedstrijden) zijn verplicht een audit aan te vragen en te laten doorgaan voordat hun label komt te vervallen. Ze worden hiervoor door de federatie uitgenodigd, hun audit dient plaats te vinden in de door de federatie gemelde periode (=2 opeenvolgende maanden).

Hoe een audit aanvragen?

Via het webinschrijvingsformulier uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum van het Q4Gym-label.
Bij de inschrijving worden door de club drie voorkeursdata doorgegeven.


Wat na de inschrijving?

  • De federatie bezorgt de club de contactgegevens van de clubcoach.
  • Uit de de voorkeursdata kan de clubcoach in overleg met de club een datum vastleggen.
    Eventuele wijziging van deze afspraak kan enkel mits akkoord van de clubcoach en in de vooraf bepaalde tijdsperiode (2 opeenvolgende maanden). 
  • De club engageert zich om de audit optimaal voor te bereiden: de club vult het online Q4Gym-instrument volledig in en dit ten laatste 7 dagen voor de datum van de audit (dan wordt de toegang tot het instrument geblokkeerd). Om de audit zo efficiënt mogelijk in te vullen, is het aan te raden om eerst de handleiding door te nemen.

De club hoeft niet zelf in te staan voor de kostprijs van een audit.
De kostprijs van € 850 wordt gesubsidieerd door het Jeugdsportfonds (met steun van de Vlaamse Overheid, Sport Vlaanderen).