Doelstellingen van het kwaliteitsinstrument Q4Gym

Met het kwaliteitsproject Q4Gym worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

1. Bewustwording van het belang van kwaliteit

Gymfed wil in 2020 als organisatie dat een relevant aantal clubs hun clubstructuur dermate hebben aangepast, dat ze beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen zowel op socio–economisch, demografisch als sportief gebied.

2. Kwalitatieve uitbouw van het gymnastiekaanbod in Vlaanderen

Het belangrijkste doel van dit project is natuurlijk het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekaanbod, in de hoop een meerwaarde te kunnen creëren en de doelstellingen van de clubs en hun leden maximaal te kunnen invullen. Deze kwaliteitsverbetering wordt in eerste instantie nagestreefd door het verbeteren en versterken van alle aspecten die de objectieve ontwerpkwaliteit van het sportaanbod bepalen: begeleiding, accommodatie, groepssamenstelling, trainingsuren, ...
Om de clubs te helpen sterker te worden en tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen van vandaag is het online Q4Gym-kwaliteitsinstrument in eerste instantie een handige tool voor zelfdiagnose, waarbij de gehanteerde criteria als richtnorm kunnen gebruikt worden voor de kwalitatieve uitbouw van de club of een afdeling ervan.

3. Informatievoorziening over (de kwaliteit van) het gymnastiekaanbod

Tenslotte is het ook de bedoeling om de gymnasten en hun ouders nog beter in te lichten over de sportactiviteiten die in de aangesloten clubs voor de diverse doelgroepen georganiseerd worden. Hiervoor werd onder meer deze website gecreëerd. De website zou moeten kunnen ingeschakeld worden als een soort van 'Guide Michelin van gymnastiekverenigingen'. Naast een beschrijving van het sportaanbod kan er immers ook een beoordeling in teruggevonden worden van de kwaliteit van het betreffende programma voor alle aangesloten clubs. Rekening houdende met de soort activiteit en het niveau waarop deze beoefend wordt, wordt hierbij zowel gekeken naar de kenmerken van de begeleiding, de groepssamenstelling, de trainingsmogelijkheden, de accommodatie, alsook naar enkele inhoudelijke aspecten van het aanbod. Op deze manier wordt dan ook getracht om de (potentiële) klanten een zekere objectieve houvast te bieden waarop ze zich zouden kunnen beroepen bij de keuze van hun sportclub.