Doelstellingen van het kwaliteitsinstrument Q4Gym

Met het kwaliteitsproject Q4Gym worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

1. Bewustwording van het belang van kwaliteit

Gymfed wil in 2020 als organisatie dat een relevant aantal clubs hun clubstructuur dermate hebben aangepast, dat ze beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen zowel op socio–economisch, demografisch als sportief gebied.

2. Kwalitatieve uitbouw van het gymnastiekaanbod in Vlaanderen

Het belangrijkste doel van dit project is natuurlijk het verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch aanbod, in de hoop een meerwaarde te kunnen creëren en de doelstellingen van de clubs en hun leden maximaal te kunnen invullen. Deze kwaliteitsverbetering wordt in eerste instantie nagestreefd door het verbeteren en versterken van alle aspecten die de objectieve ontwerpkwaliteit van het sportaanbod bepalen: begeleiding, accommodatie, groepssamenstelling, trainingsuren, ...
Om de clubs te helpen sterker te worden en tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen van vandaag is het online Q4Gym-kwaliteitsinstrument in eerste instantie een handige tool voor zelfdiagnose, waarbij de gehanteerde criteria als richtnorm kunnen gebruikt worden voor de kwalitatieve uitbouw van de club of een afdeling ervan.

3. Informatievoorziening over (de kwaliteit van) het aanbod

Tenslotte is het ook de bedoeling om de gymnasten/skippers en hun ouders te informeren over de sportactiviteiten die in de aangesloten clubs voor de diverse doelgroepen georganiseerd worden. Ouders, sympathisanten, ... zien op de clubpagina's via www.gymfed.be/club of de club over een geldig kwaliteitslabel beschikt.