Deelnamevoorwaarden

Het Q4Gym-instrument is ontwikkeld voor clubs aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen die 'Gymnastiek' en 'Rope skipping' (vanaf november 2018) aanbieden. Clubs die enkel 'dans' en/of 'freerunning' aanbieden, kunnen (nog) geen audit laten afnemen.

Om in aanmerking te komen voor een Q4Gym-audit dient de club aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • De club is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw
  • De club heeft jeugdleden (0-18 jaar) in de gymdisciplines of Rope skipping
  • De club verklaart zich akkoord met het reglement en de bestedingsvoorwaarden

Competitieclubs zijn verplicht zich te laten auditen voordat het label komt te vervallen of vanaf het tweede jaar dat ze aan competitie deelnemen. Voor Rope skipping-club geldt deze verplichting vanaf het seizoen 2019-2020.